Política de privacitat

1. Finalitat i Propietat d’aquest lloc Web

Vostè ha accedit al lloc web de la societat mercantil andorrana PIERROT III – IKKA’S (d’ara endavant, “IKKA’S”), domiciliada a C. de la Sardana 6, AD 500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra), amb número de telèfon de contacte (+376) 868 617, correu electrònic ikkas.andorra@gmail.com i amb número de registre tributari U-801129-F.

El domini d’Internet www.ikkas.com, el qual permet l’accés a aquest lloc web, és propietat de IKKA’S. La finalitat d’aquest lloc web és informar sobre l’empresa IKKA’S, i especialment, sobre els serveis i els productes que aquest ofereix.

2. Acceptació dels termes i condicions d’ús d’aquest lloc web

L’accés a aquest lloc web comporta la plena acceptació per part dels seus usuaris dels termes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal, així com en la política de privacitat (d’ara endavant, conjuntament, “Política de Privacita”). Així i tot, els usuaris s’obliguen a fer un ús diligent d’aquest lloc web, d’acord amb la legislació vigent, la bona fe i els bons costums, i sense contravenir la moral i l’ordre públic.

A pesar que aquest lloc web faci referència a productes, serveis, marques i/o noms de tercers, aquest fet no constitueix el seu patrocini o recomanació per part de IKKA’S.

3. Reserva de la facultat de modificació dels termes i condiciones d’ús d’aquest lloc web. 

IKKA’S es reserva la facultat d’efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri oportunes de la Política de Privacitat. Per tant, IKKA’ recomana als usuaris d’aquest lloc web que revisin la Política de Privacitat periòdicament.

4. Drets i posicions jurídiques sobre els continguts que integren aquest lloc web

Definició del terme “continguts”:

El terme “continguts” fa referència a tots els continguts que conformen aquest lloc web, entenent-se com a tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació del lloc web, així com els signes distintius, les fotografies i els textos que es mostren.

Drets i posicions jurídiques sobre continguts incorporats per IKKA’S:

Els continguts d’aquest lloc web incorporats per IKKA’S són objecte de drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques de contingut econòmic anàleg de titularitat de IKKA’S o de tercers que li han atorgat les pertinents llicències o autoritzacions. Per tant, l’accés a aquest lloc web no atorga als usuaris cap titularitat ni dret d’ús sobre els continguts que s’han esmentat (mitjançant, entre altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic o transformació), excepte que IKKA’S o els tercers titulars dels drets i/o posicions jurídiques de què es tracti li ho autoritzin bo indicant-lo en aquest lloc web o mitjançant llicències o autoritzacions escrites.

Per tant, IKKA’S es reserva la facultat de fer ús de marques d’aigua, dispositius tecnològics o altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o el seguiment en línia dels usos no autoritzats d’aquests continguts. I, en tot cas, IKKA’S es reserva la facultat d’interposar les accions legals que corresponguin contra els usuaris que infringeixin els drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques contingut econòmic anàleg que s’han indicat.

5. Dret d’exclusió

IKKA’S es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l’accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incompleixin la Política de Privacitat.

6. Responsabilitats

Conductes dels usuaris d’aquest lloc web:

IKKA’S no és responsable dels danys i perjudicis ni altres conseqüències que es derivin de l’incompliment per part dels usuaris de la Política de Privacitat.

Altres:

IKKA’S no és responsable dels danys i perjudicis ni altres conseqüències que es derivin de la indisponiblitat d’aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control, actualitzacions o manteniment, o per errors deguts al servidor o a tercers intermediaris o proveïdors.

IKKA’S no és responsable dels danys i perjudicis causats als usuaris d’aquest lloc web per programes informàtics, virus o altres elements que escapin del seu control.

IKKA’S no exerceix cap control sobre els serveis, els continguts i/o altres elements als quals els usuaris d’aquest lloc web puguin accedir a través dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans inclosos en aquest lloc web, tant si els ha incorporat IKKA’S o usuaris d’aquest lloc web. Per tant, IKKA’S no és responsable de la disponibilitat tècnica, la qualitat o l’exactitud, entre altres, dels serveis, dels continguts i/o altres elements als quals s’hagi accedit, ni dels danys i perjudicis ni altres conseqüències que es produeixin com a conseqüència del seu ús.

7. Autorització d’enllaços

Qualsevol enllaç de tercers a aquest lloc web ha d’estar vinculat a en la pàgina principal, i queden expressament prohibits els enllaços profunds, l’entramat i qualsevol un altre aprofitament dels continguts d’aquest lloc web per part de tercers no autoritzats expressament per IKKA’S.

Així i tot, IKKA’S prohibeix la creació d’enllaços des de llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l’ordre públic.

8. Política de “cookies”

Aquest lloc web utilitza “cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen en els ordinadors i en altres dispositius mòbils o electrònics des dels quals els usuaris accedeixen a aquest lloc web, i que permeten, entre altres, obtenir informació sobre la data i l’hora d’entrada dels usuaris a aquest lloc web i sobre els continguts que seleccionen, la qual cosa permet millorar la qualitat i seguretat.

Concretament, IKKA’S utilitza “cookies” per a facilitar la navegació per aquest lloc web i per a obtenir una major eficàcia i personalització dels serveis que ofereix als usuaris. Les “cookies” utilitzades s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu dispositiu i no proporcionen referències que permetin obtenir les seves dades de caràcter personal. Tampoc es poden llegir les “cookies” implantades en el seu dispositiu des d’altres servidors. La informació que IKKA’S analitza mitjançant les “cookies” és l’adreça de protocol d’Internet (IP) utilitzada per l’usuari, el tipus i la versió del seu navegador, el sistema operatiu i la plataforma utilitzada per a la connexió, així com la data i l’hora d’aquesta activitat.

IKKA’S utilitza “cookies” pròpies i de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis oferts, com per exemple els serveis estadístics de Google Analytics.

Els usuaris poden impedir la generació de “cookies”, mitjançant la selecció de l’opció corresponent al seu navegador, a pesar que els hi adverteix que la seva desactivació pot afectar el bon funcionament d’aquest.

9. Legislació aplicable i jurisdicció

Aquesta Política de Privacitat es regeix per la legislació andorrana.

Els usuaris d’aquest lloc web se sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol un altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.

10. Drets del usuari

L’usuari podrà, en qualsevol moment i de forma gratuïta, exercir els seus drets d’accés, rectificació o supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades, a través del mail ikkas.andorra@gmail.com.
En tot cas, s’informa a l’usuari que, en cas que consideri que IKKA’S ha vulnerat, o ha pogut vulnerar els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable de protecció de dades, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control, Agència de Protecció de Dades a través del seu web.

Cistella

0

No products in the cart.